თი-ბი-სი ბანკი - GE71TB7725136080100003
საქართველოს ბანკი - GE55BG0000000561691900

დანიშნულებაში მიუთითეთ სალარო აპარატის სერიული ნომერი!