სათაო ოფისი (თბილისი)

გაყიდვების განყოფილება

ე-ფოსტა: sale@kasa.ge

ტექნიკური განყოფილება

ე-ფოსტა: tech@kasa.ge

ზოგადი ინფორმაცია

ე-ფოსტა: info@kasa.ge

ცხელი ხაზი: 032 242 45 45

ტელ: 599 36 22 88; 577 11 40 41; 574 81 88 11;